RestaurantsHailsham

Burger King
Hailsham

CUISINE: American
ratingratingratingratingrating
Burger King
Hailsham

CUISINE: American
ratingratingratingratingrating
Dean Tandoori
Polegate

CUISINE: Indian
ratingratingratingratingrating
Dean Tandoori
Polegate

CUISINE: Indian
ratingratingratingratingrating
Diplocks Cafe
Hailsham

CUISINE: Cafe
ratingratingratingratingrating
Fortune Inn
Hailsham

CUISINE: Pub Food
ratingratingratingratingrating
Hawkswood Fish & Chips
Hailsham

CUISINE: Fish and Chips
ratingratingratingratingrating
Horse & Groom
Polegate

CUISINE: English
ratingratingratingratingrating
Indian Takeaway The
Hailsham

CUISINE: Fast Food
ratingratingratingratingrating
Jasmine Garden
Hailsham

CUISINE: Other
ratingratingratingratingrating
Jasmine Garden
Hailsham

CUISINE: Chinese
ratingratingratingratingrating
Johns Fish Bar
Hailsham

CUISINE: Seafood
ratingratingratingratingrating
Kao Wah
Polegate

CUISINE: Other
ratingratingratingratingrating
Kemer Kebabs
Hailsham

CUISINE: Turkish
ratingratingratingratingrating
Ken's Fish Bar
Hailsham

CUISINE: Seafood
ratingratingratingratingrating
Li's Cottage
Hailsham

CUISINE: Chinese
ratingratingratingratingrating
Raj Dautt Tandoori
Hailsham

CUISINE: Indian
ratingratingratingratingrating
Raj Dhutt
Hailsham

CUISINE: Indian
ratingratingratingratingrating
Raj Dhutt
Hailsham

CUISINE: Indian
ratingratingratingratingrating
The K 2
Polegate

CUISINE: Indian
ratingratingratingratingrating
The Mill
Polegate

CUISINE: English
ratingratingratingratingrating
The Plough Inn
Hailsham

CUISINE: Pub Food
ratingratingratingratingrating
The Terminus
Hailsham

CUISINE: Pub Food
ratingratingratingratingrating
The Viceroy
Polegate

CUISINE: Indian
ratingratingratingratingrating
The Viceroy
Polegate

CUISINE: Indian
ratingratingratingratingrating
The Viceroy
Polegate

CUISINE: Other
ratingratingratingratingrating